Met onderstaand formulier kan je de voor Stichting 4P gewerkte uren declareren.
De penningmeester zal deze uren dan uitbetalen zodra de opdracht geven de Stichting heeft betaald.
Niet volledig en/of onjuist ingevulde declaraties worden niet in behandeling genomen.

    Bij welke opdracht was je werkzaam?